50-lecie istnienia część 2

50-lecie istnienia i działalności Spółdzielni

Jubileuszowe obchody zorganizowano w 1957 roku. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli:

Wacław Grzeszykowski

Jan Zalewski

Bronisław Kowalik

Tadeusz Laskowski

Marian Wróblewski

Stanisław Oleszczuk

Jadwiga Kośmider

Jadwiga Celińska

Konstancja Górkowa

Edmund Bogutyn

Henryk Słowikowski

Stanisław Koprianiuk

Michał Pontarski

Józef Mańko

Tadeusz Kowalski

         Na czele Komitetu Honorowego stanął Edward Drobniak – prezes Naczelnej Rady Spółdzielczej. 17 marca 1957 Rada Nadzorcza zatwierdzony został plan jubileuszowych obchodów.  

Komitet Organizacyjny pracował sprawnie i planowane imprezy odbywały się według ustalonego kalendarza – podkreślali autorzy kroniki radzyńskiego PSS-u.

 

 

Święto całego miasta

Do perfekcji doprowadzono w sklepach i zakładach stan higieniczno-sanitarny i estetyczny. Zrobiono bardzo wiele w zakresie poprawy zaopatrzenia sklepów i potrzebne mieszkańcom artykuły.

Troszczono się także, by w parze z powyższymi zjawiskami na klientów czekała grzeczna i uprzejma obsługa. Przygotowano także okolicznościowe opakowania z jubileuszowymi napisami, przypominające o 50-leciu spółdzielni.

 

Wsparli „Jedynkę”

50-lecie uczczono także przekazaniem ówczesnych  50 tys. zł na konto Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 (nowe skrzydło placówki), pochodzących z czystej nadwyżki, przeznaczonej dla członków. N Walnym Zgromadzeniu Delegatów powyższy wniosek zaproponował kierownik szkoły, Stanisław Jarmuł.

         Inicjatywa spółdzielców zachęciła inne zakłady i osoby prywatne do rozpoczęcia prac przy „Jedynce”. Do 1960 r. udało się oddać nowe skrzydło szkoły, rok później – powstała sala gimnastyczna. Kontakty PSS-u z SP1 zaowocowały stałą opieką nad tą placówką.

Spółdzielnia jeszcze raz dowiodła, że obok spraw związanych z rynkiem i zaopatrzeniem żyje problemami własnego środowiska i wspólnie z całym społeczeństwem ofiarnie je rozwiązują – zaznaczali autorzy kroniki.