Przetargi

 

Ogłoszenie przetargu

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Radzyniu Podlaskim ogłasza przetarg nieograniczony na :

Oferty z ceną za 1 m 2 utwardzenia kostką, przełożenia płyt, terminem realizacji i podaniem technologii wykonania prosimy składać na adres :

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Radzyniu Podlaskim

ul. Warszawska 15

w godzinach 700 – 1500 – sekretariat lub na adres e – mail : biuro@pss-spolem.pl

w terminie do 18.04.2019 roku.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 19.04.2019 roku o godzinie 900

w biurze Spółdzielni.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje pod nr 83 – 352 – 71 – 15 lub 83 – 352 – 85 – 25.