Działy

 

Dział Obrotu Towarowego:
Kierownik:
Barbara Machowska (83)352-74-22

Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik:
Agnieszka Och(83)352-74-19
 
Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych i BHP
Elżbieta Leszcz (83)352-83-31

Sekretariat:
Joanna Szczepaniuk (83)352-83-31

Dział Administracyjno-Gospodarczy:
Katarzyna Chmielarska (83)352-85-25

Informatyk:
Tomasz Koczkodaj (83)352-97-80