Działy

Dział Obrotu Towarowego:
Kierownik:
Barbara Machowska (83) 352-74-22
 
Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych i BHP
Elżbieta Leszcz (83) 352-83-31

Sekretariat:
Joanna Szczepaniuk (83) 352-71-15


Dział Administracyjno-Gospodarczy:
Kierownik:
Katarzyna Chmielarska (83) 352-85-25