Zarząd

p.o. Prezesa Zarządu - Marianna Łazuga - (83) 352-71-15

Główny Księgowy - Andrzej Sadowski - (83) 352-73-50