Zarząd

Prezes Zarządu - Sławomir Czerniak - (83) 352-71-15

Wiceprezes d/s ekonomicznych  - Aneta Dobroch - (83) 352-81-89