Zarząd

inż. Antoni Suszek - Prezes Zarządu(83) 352-71-15