Ochrona danych osobowych

SPOŁEM” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Radzyniu Podlaskim

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych jest „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Radzyniu Podlaskim (ul. Warszawska 15, 21-300 Radzyń Podlaski).

 

2) Nie przekazujemy Państwa danych innym odbiorcom, ani w EOG ani w państwie trzecim.

 

3) Każdy z naszych Klientów otrzymuje od nas te same komunikaty. Nie dokonujemy żadnych analiz Państwa preferencji i nie gromadzimy na Państwa temat innych danych bez Państwa wiedzy i odrębnej zgody.

 

4) W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych macie Państwo prawo dostępu do nich, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie (jeżeli nie stoi to w sprzeczności z realizacją umów łączących Państwa ze SPOŁEM).

 

5) Wraz z zawarciem umowy / umów ze SPOŁEM wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków Stron umowy / umów.

Na podstawie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.